37 Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrum m.m.

Ovan listas teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdets centrumbildningar som har egen anställd personal. Inom de flesta centrumbildningar ligger personalansvaret kvar på institutionen. Samtliga centrumbildningar som ligger under teknisk-naturvetenskapliga fakulteten listas på www.teknat.uu.se/centrumbildningar/