37.2.2 International Programme in the Physical Sciences (IPPS)

Ingår som en del av International Science Programme (ISP)

Programdirektör: Assoc Prof. Carla Puglia
Bitr. programdirektör: Univ lektor Barbara Brena

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 549, 751 20 UPPSALA