37.2.1 International Programme in the Chemical Sciences (IPICS)

Ingår som en del av International Science Programme (ISP)

Programdirektör: Assoc Prof.. Peter Sundin
Bitr. programdirektör: Assoc Prof Cecilia Öman

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 549, 751 20 UPPSALA