37.2 International Science Programme (ISP)

International Science Programme (ISP) stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal låg- och lägre medelinkomst länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida.

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 549, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.isp.uu.se

Anställda och övriga verksamma