37.2 International Science Programme (ISP)

International Science Programme (ISP) stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal låg- och lägre medelinkomst länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida.

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 549, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.isp.uu.se
Föreståndare
Bengt Ove Turesson
Stf. föreståndare
Carla Puglia 018-471 3615
Skyddsombud
Hossein Aminaey 018-471 6823
Administrativ samordnare
Anna Wallin 018-471 5326
Ekonomiadministration
Ulrika Kolsmyr 018-471 4228
Monica Lindström
Anna Wallin 018-471 5326
Personaladministration
Anna Wallin 018-471 5326
Webmaster
Ulrica Ouline 018-471 1971

Anställda och övriga verksamma