47.2.1 Uppsala Senioruniversitetet

Ingår som en del av Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Uppsala Senioruniversitet
Expedition: Bergsbrunnagatan 1
Postadress: Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala
Telefonnummer: 018-24 35 01
E-post: usu@usu.se
Webbplats: www.usu.se

Kontakt

Besöksadress
Bergsbrunnagatan 1
Postadress
Box 386, 751 06 UPPSALA
Telefonnummer
018-243501
E-post
usuusu.se
Webbplats
http://www.usu.se