47.2 Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ordförande: Lars Bohlin
Vice ordf.: Kerstin Rydbeck
Rektor: Josef Åhman
E-post: josef.ahman@folkuniversitetet.se

Kontakt

Besöksadress
Portalg. 2A
Postadress
Box 386, 751 06 UPPSALA
Telefonnummer
018-680000
Fax
018-680050
Webbplats
http://www.folkuniversitetet.se/uppsala