47.8.1 Avdelningen för nationella minoriteters språk och kultur - 370

Ingår som en del av Institutet för språk och folkminnen

Kontakt

Besöksadress
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress
Box 135, 751 04 UPPSALA
Webbplats
https://www.isof.se/

Anställda och övriga verksamma