15.1 Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Kontakt

Besöksadress
Trädgårdsgatan 18
Postadress
Box 514, 751 20 UPPSALA
Fax
018-471 6501
E-post
ibfibf.uu.se
Webbplats
http://www.ibf.uu.se/
Prefekt/motsv
Nils Hertting 018-471 6534
Stf. prefekt
Matz Dahlberg 018-471 6538
Studierektor forskarnivå
Göran Rydén 018-471 6518
Ekonomiadministration
Lena Lubenow 018-471 6511
IT-ansvarig
Lena Lubenow 018-471 6511

Anställda och övriga verksamma