47.10 Stiftelsen Ubbo

Stiftelsen Ubbo förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning KB telefonnummer 018-4717500, se kap. 44

Kontakt

Besöksadress
Drottningg. 4
Postadress
Box 121, 751 04 UPPSALA
E-post
Infouaf.se