Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Teologiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Professor Cecilia Wejryd (dekan, ordf.), professor Kajsa Ahlstrand (prodekan, vice ordf.), universitetslektor Nils Billing, universitetslektor Maria Essunger, universitetslektor Mikael Larsson, universitetslektor Lars Löfquist, professor Mia Lövheim, professor Elena Namli, universitetslektor Anders Sjöborg, doktorand Martin Langby, doktorand Emma Sundström, student Lucas Fornander Rosell, student Fanny Willman, TA-representant Peter Mannheimer

Suppleanter: doktorand Johan Elfström, student Leona Mätlik al-Tunisi, TA-representant Pär Ottoson

Sekreterare: Karin Andersson Schiebe

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA