11.1.5 Kyrkohistoria och missionshistoria

Ingår som en del av Teologiska institutionen

Ordförande i ämneskollegiet är Urban Claesson.

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress
Box 511, 751 20 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma