Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mandatperiod: 2023-07-01 -- 2026-06-30
(studeranderepresentanter 2023-07-01 -- 2024-06-30)

Ordinarie ledamöter
Mats Larhed, vicerektor, ordförande
Eva Tiensuu Janson, stf vicerektor, vice ordförande
Karin Forsberg Nilsson, dekan vid medicinska fakulteten
Mathias Hallberg, dekan vid farmaceutiska fakulteten
Anja Sandström, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
Mats Målqvist, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
Alkistis Skalkidou, professor
Anna Rostedt Punga, professor
Anna-Karin Olsson, professor
Lars Feuk, professor
Nils Hailer, professor
Ulrika Winblad, professor
Lionel Guy, docent
Eva Jangland, universitetslektor
Fredrik Ahlsson, universitetslektor
Maria Kjellsson, universitetslektor
Markus Sjöblom, universitetslektor
Olof Idevall, forskare
Lukas Zeger, doktorand
Ernst Bergman, student
Oskar Lövström, student

Suppleanter
Matthew Rosenberg, doktorand
Vakant, student

Fackliga representanter
Anna Collén, ST
Ulrika Persson-Fischier, SACO

Närvaro- och yttranderätt
Christel Bergström, prodekan för samverkan
Pernilla Åsenlöf, prodekan för medicinska fakulteten
Peter Stålberg, prodekan för utbildning på forskarnivå
Tove Fall, prodekan för infrastruktur
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör

Ansvarig handläggare
Annika Bokström, fakultetshandläggare

Till vetenskapsområdet hör medicinska och farmaceutiska fakulteterna samt centrumbildningar mm.

Kansli se 3.11.2

Kontakt