21 Medicinska fakulteten

Dekan: professor Karin Forsberg Nilsson
Prodekan: professor Pernilla Åsenlöf
Prodekan: professor Mats Målqvist (utbildning på grundnivå/avancerad nivå)
Prodekan: professor Peter Stålberg (utbildning på forskarnivå)
Prodekan: professor Tove Fall (infrastruktur)
Prodekan: professor Christel Bergström (samverkan)
Kansli: Se 3.11.2

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.medfarm.uu.se/