Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Professor Esbjörn Larsson (ordf.), professor Jenny Wiksten Folkeryd (förste vice ordf.), universitetslektor Åsa af Geijerstam (andre vice ordf.), universitetslektor Gunnlaugur Magnússon, professor Helen Melander Bowden, professor Ida Lidegran, universitetslektor Anne-Sofie Nyström, universitetslektor Daniel Nordholm, universitetslektor Robert Thorp, universitetslektor Maria Westman, universitetslektor Lisa Freyhult, universitetslektor Sofia Ahlberg, doktorand Tommie Pettersson, doktorand Fredrika Nyström, student Evina Zebili, student Sara Samara.

Suppleanter: student Caroline Ahl, doktorand Olle Uppenberg

Sekreterare: Adam Vesterbacka

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA