16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Dekan: Professor Esbjörn Larsson, tel. 018-471 76 28
Prodekan: Professor Jenny Wiksten Folkeryd , tel. 018-471 24 94

Programansvarig för lärarprogrammen: Universitetslektor Åsa af Geijerstam, tel. 018-471 2416

Utbildningsledare: Anna Hagborg, tel. 018-471 14 92 och Karin Lemming Sandrup, tel. 018-471 1828
Fakultetshandläggare: Anette Bäckström, tel. 018-471 18 97 och Mathias Örså, tel. 018-471 47 95

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
utbvetutbildningsvetenskap.uu.se
Webbplats
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/