16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Dekan: Professor Esbjörn Larsson, tel. 018-471 76 28
Prodekan: Professor Jenny Wiksten Folkeryd , tel. 018-471 24 94
Prodekan: Universitetslektor Åsa af Geijerstam, tel. 018-471 24 16

Utbildningsledare:
Anna Hagborg, tel. 018-471 14 92
Karin Lemming Sandrup, tel. 018-471 18 28

Fakultetshandläggare:
Adam Vesterbacka, tel. 018-471 2403

Utbildningssamordnare
Anette Bäckström, tel. 018-471 18 97

Controller:
Camilla Sandgren, tel. 018-471 77 33

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
utbvetutbildningsvetenskap.uu.se
Webbplats
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/