Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Juridiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Professor Anna Singer (dekan, ordf.), professor Anna Jonsson Cornell (prodekan), professor Joel Samuelsson (prodekan), professor Eric Bylander, universitetslektor Vladimir Bastidas (prefekt), professor Torbjörn Ingvarsson, professor Lotta Lerwall, universitetslektor Rebecca Stern, forskare Eva Storskrubb, universitetslektor Peter Strömgren, professor Laila Zackariasson, doktorand Svea Andersson, doktorand Rawaz Shanagar, student Isak Sandell, student Albin Högberg, forskningsadministratör Peter Johnson

Suppleanter: Doktorand Benjamin Svensson, student Irma Flores, kurssamordnare Agneta Klahr

Sekreterare: Sissela Lundberg

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA