Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Juridiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: professor Anna Singer (dekan, ordf.), professor Joel Samuelsson (prodekan), professor Carl Fredrik Bergström (prodekan), universitetslektor Vladimir Bastidas (prefekt), professor Torbjörn Ingvarsson, professor Lotta Lerwall, professor Rebecca Thorburn Stern, professor Laila Zackariasson, universitetslektor Henrik Bellander, universitetslektor Marigo Oulis, universitetslektor Eva Storskrubb, doktorand Viktor Carlsson, doktorand Christina Kjellson, student Jasmin Carlsson, student Ellinore Rosvall, forskningsadministratör Peter Johnson

Suppleanter: doktorand Sara Holmström, student Adam Rämmal, kurssamordnare Sofie Bohjort

Sekreterare: fakultetshandläggare Sissela Lundberg

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA