1.3 Akademiska senaten

AKADEMISKA SENATEN
Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Sekr: Marie Swanberg

LEDAMÖTER

Akademiska senaten har för närvarande ingen verksamhet


NÄRVARORÄTT
Rektor Anders Hagfeldt
Prorektor Coco Norén
Universitetsdirektör

Kontakt