12.1.3 Administration och service

Ingår som en del av Juridiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26,
Postadress
Box 512, 751 20 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma