12.1 Juridiska institutionen

Besöksadress Riddartorget:
Trädgårdsgatan 1
_______________________

Besöksadress kv Munken:

Munken 1
Trädgårdsgatan 20
753 09 Uppsala

Munken 2
Västra Ågatan 26
753 09 Uppsala

Kontakt

Besöksadress
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26,
Postadress
Box 512, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2007
Webbplats
http://www.jur.uu.se/