15.8.1 Teknisk/administrativ personal

Ingår som en del av Nationalekonomiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma