15.8 Nationalekonomiska institutionen

För frågor angående grundutbildningen 018-471 5108
För frågor angående forskarutbildningen 018-471 5106

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 5108
E-post
infonek.uu.se
Webbplats
http://www.nek.uu.se/
Prefekt/motsv
Eva Mörk 018-471 1096
Stf. prefekt
Mikael Carlsson 018-471 7140
Bitr. prefekt
Per Engström 018-471 7634
Studierektor grundnivå
Niklas Bengtsson 018-471 5103
Studierektor avancerad nivå
Niklas Bengtsson 018-471 5103
Studierektor forskarnivå
Mikael Bask
Administrativ samordnare
Nina Andersson 018-471 2387
Kursadministration
Julia Strandberg 018-471 5108
Ulrika Öjdeby 018-471 5106
Ekonomiadministration
Simon Gabrielson 018-471 2391
Maria Karlsson 070-4250047018-471 5118

Anställda och övriga verksamma