15.7 Kulturgeografiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Fax
018-471 7418
Webbplats
http://www.kultgeog.uu.se/
Prefekt/motsv
Susanne Stenbacka 018-471 7957
Stf. prefekt
Jan Amcoff 018-471 7385
Bitr. prefekt
Jan Amcoff 018-471 7385
Studierektor grundnivå
Peeter Maandi 072-9999397018-471 6357
Studierektor avancerad nivå
Peeter Maandi 072-9999397018-471 6357
Studierektor forskarnivå
David Jansson 018-471 2518
Kursadministration
Madeleine Bergkvist
Lovisa Jonsson 018-471 2535
Ekonomiadministration
Lena Dahlborg 018-471 2528
IT-ansvarig
Susanne Stenbacka 018-471 7957

Anställda och övriga verksamma