15.7 Kulturgeografiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Fax
018-471 7418
Webbplats
http://www.kultgeog.uu.se/
Prefekt/motsv
Micheline van Riemsdijk 018-471 2543
Stf. prefekt
Johan Jansson 018-471 2542
Bitr. prefekt
Johan Jansson 018-471 2542
Studierektor grundnivå
Peeter Maandi 072-9999397018-471 6357
Studierektor avancerad nivå
Peeter Maandi 072-9999397018-471 6357
Studierektor forskarnivå
David Jansson 018-471 2518
Kursadministration
Madeleine Bergkvist
Lovisa Jonsson 018-471 2535
Ekonomiadministration
Lena Dahlborg 018-471 2528
Personaladministration
Eva Borgert
IT-ansvarig
Micheline van Riemsdijk 018-471 2543

Anställda och övriga verksamma