15.6 Institutionen för kostvetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 560, 751 22 UPPSALA
Webbplats
http://www.ikv.uu.se
Prefekt/motsv
Afsaneh Koochek 018-471 2313
Stf. prefekt
Agneta Andersson 018-471 2207
Studierektor grundnivå
Agneta Andersson 018-471 2207
Studierektor avancerad nivå
Agneta Andersson 018-471 2207
Studierektor forskarnivå
Paulina Nowicka 018-471 3431
Studievägledare
Karin Hellstadius 018-471 2323
Kursadministration
Karin Hellstadius 018-471 2323
Ekonomiadministration
Annette Brisenmark

Anställda och övriga verksamma