15.3 Institutionen för freds- och konfliktforskning

Kontakt

Besöksadress
Gamla Torget 3, 1tr, 753 20 Uppsala
Postadress
Box 514, 751 20 UPPSALA
E-post
infopcr.uu.se
Webbplats
http://www.pcr.uu.se/
Prefekt/motsv
Ashok Swain 018-471 7653
Stf. prefekt
Lisa Hultman 018-471 6121
Studierektor grundnivå
Erika Forsberg 018-471 2206
Studierektor forskarnivå
Desirée Nilsson 018-471 2355
Kursadministration
Ingalill Blad Ögren 018-471 2349
Chris Chau 018-471 2379
Personaladministration
Helena Millroth 018-471 5693

Anställda och övriga verksamma