15.2.1 Centrum för företagandets historia

Ingår som en del av Ekonomisk-historiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 75120 Uppsala
Postadress
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 1232
Fax
018-471 1223
E-post
anders.ogrenekhist.uu.se
Webbplats
http://www.ucbh.uu.se
Föreståndare
Anders Ögren

Anställda och övriga verksamma