15.2 Ekonomisk-historiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1222
Fax
018-471 1223
E-post
infoekhist.uu.se
Webbplats
http://www.ekhist.uu.se/
Prefekt/motsv
Kristina Lilja 018-471 1219
Stf. prefekt
Lars Fälting 018-471 7319
Forskningsledare
Anders Ögren 018-471 4276
Studierektor grundnivå
Ylva Hasselberg 018-471 5755
Studierektor avancerad nivå
Ylva Hasselberg 018-471 5755
Studierektor forskarnivå
Nikolas Glover 018-471 1220
Studievägledare
Ylva Hasselberg 018-471 5755
Kursadministration
Jenny Björkegård 018-471 1222
Ekonomiadministration
Marja Fahlander
Katalogadministration
Magdalena Reiman
Personaladministration
Magdalena Reiman
Webmaster
Jenny Björkegård 018-471 1222

Anställda och övriga verksamma