15.10 Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken. Studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3.

Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag 10-12. Besökstid efter överenskommelse.

Uppsala: Studenter som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen på e-post info@soc.uu.se

Gotland: Studenter som har frågor om kurser med studieort Visby, kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

I övrigt ber vi er att i första hand kontakta oss via våra funktionsmejladresser:

Prefekt Sociologiska institutionen:
prefekt-soc@uu.se

Bitr. prefekt Sociologiska institutionen:
bitrprefekt-soc@uu.se

Administrativ chef:
admchef-soc@uu.se

Ekonomi:
ekonomi-soc@uu.se

HR:
hr-soc@uu.se

Studierektor forskarutbildning sociologi:
studierektorsoc-fu@soc.uu.se

Studierektor grundutbildning sociologi:
studierektor-gu-sociologi-soc@uu.se

VFU:
vfu-soc@uu.se

Skyddsombud:
skyddsombud-soc@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 624, 751 26 UPPSALA
E-post
infosoc.uu.se
Webbplats
http://www.soc.uu.se/
Prefekt/motsv
Hannah Bradby 018-471 5183
Stf. prefekt
Fredrik Palm 018-471 5193
Bitr. prefekt
Fredrik Palm 018-471 5193
Administrativ chef
Helena Olsson 018-471 5185
Skyddsombud
Fredrik Movitz
Studierektor grundnivå
Miia Bask 072-9999783
Studierektor avancerad nivå
Miia Bask 072-9999783
Studierektor forskarnivå
Reza Azarian
Studievägledare
Shilan Segerbäck 018-471 5722
Katriina Östensson 018-471 1505
Kursadministration
Ylva Nettelbladt 018-471 5187
Nils Öberg 018-471 3057
Ekonomiadministration
Karolina Gyllenspetz 070-1679550
Personaladministration
Adam Norman 018-471 5094