15.9 Institutionen för psykologi

E-postadresser:
Alla frågor rörande studier och utbildning skickas till: studentservice@psyk.uu.se
Allmänna frågor rörande institutionen skickas till: info@psyk.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Von Kraemers allé 1A och 1C, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 1225, 751 42 UPPSALA
E-post
infopsyk.uu.se
Webbplats
http://www.psyk.uu.se/