50 Hedersmedlemmar

Konsistoriet beslöt den 13 mars 1990 att inrätta en särskild värdighet, Hedersmedlem av Uppsala
universitet, som tilldelas dem som genom särskilt betydande donationer eller mycket betydande
insatser i offentlig eller enskild verksamhet gjort sig särskilt högt förtjänta om Uppsala
universitet.


H M KONUNG CARL XVI GUSTAF
Förste hedersmedlem av Uppsala universitet
(vid instiftandet)

H M KEJSAR AKIHITO AV JAPAN
(vid Linnéfesten 2007)

Direktören, MDhc
ANDERS WALL (1991)

Direktören, Tekn. Dr h. c.
PETER WALLENBERG jr (2020)

Framlidna:

Förutvarande statsrådet och ecklesiastikministern, landshövdingen i Uppsala län, MDhc
RAGNAR EDENMAN (1914—1998, installerad 1991)

Direktören, TeknDhc
GÖRAN GUSTAFSSON (1919—2003, installerad 1991)


Direktören, EkonDhc, TeknDhc
PETER WALLENBERG (1926—2015, installerad 1997)