Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Språkvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: Professor David Håkansson (dekan, ordf.), universitetslektor Sofia Ahlberg (prodekan, vice ordf.), professor Ute Bohnacker, professor Natalia Ganuza, universitetslektor Angela Hoffman, professor László Károly, professor Veturliði Óskarsson, universitetslektor Stuart Robertson, universitetslektor Entela Tabaku Sörman, universitetslektor Karine Åkerman Sarkisian, doktorand vakant, doktorand vakant

Suppl: Doktorand vakant, student vakant

Sekreterare: Carina Westerdahl

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA