14.4.2 Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

www.natprov.nordiska.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1, Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress
Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527, 751 20 Uppsala
Webbplats
http://www.natprov.nordiska.uu.se

Anställda och övriga verksamma