14.1.2 Avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Ingår som en del av Engelska institutionen

Föreståndare: Dag Blanck
Fulbrightprofessor: 2254

Institutet inrättades 1985 med uppgift att stimulera, initiera och bedriva forskning om Nordamerika (American Studies), i första hand inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. Fr o m 2003 är SINAS en avdelning inom engelska institutionen.

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L,
Postadress
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 2208
Fax
018-471 1229
E-post
infoengelska.uu.se
Webbplats
http://www.engelska.uu.se
Föreståndare
Dag Blanck 018-471 2208

Anställda och övriga verksamma