14 Språkvetenskapliga fakulteten

Dekan: Professor David Håkansson, tel. 018-471 63 93
Prodekan: Professor Ingela Nilsson, tel. 018-471 14 24
Prodekan: Universitetslektor Sofia Ahlberg, tel. 018-471 12 59

Utbildningsledare: Lars Hagborg, tel. 018-471 19 07
Utbildningsledare: Evelina Thåqvist, tel. 018-471 22 37

Fakultetshandläggare: Carina Westerdahl, tel. 018-471 18 92

Controller: Birgitta Magnusson, tel. 018-471 17 97

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
sprakfaksprakvet.uu.se
Webbplats
http://www.sprakvet.uu.se