13.5.1 Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt

Ingår som en del av Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P,
Postadress
Box 629, 751 26 UPPSALA