13.5 Institutionen för idéhistoria

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P,
Postadress
Box 629, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2947
Fax
018-504422
Webbplats
http://www.idehist.uu.se
Prefekt/motsv
Thomas Karlsohn 018-471 7287
Stf. prefekt
Per Wisselgren
Studierektor grundnivå
Benjamin Martin 072-9999684
Studierektor avancerad nivå
Orsi Husz
Studierektor forskarnivå
Jenny Andersson
Kursadministration
Andrea Limmerstedt 018-471 2947
Ekonomiadministration
Åsa Vikström 018-471 2945
Karin Wallentin 018-471 2922
Personaladministration
Sebastian Hanold
Webmaster
Petter Hellström

Anställda och övriga verksamma