13.4.1 Hugo Valentin-centrum

Ingår som en del av Historiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr,
Postadress
Box 521, 751 20 Uppsala
E-post
infovalentin.uu.se
Webbplats
http://www.valentin.uu.se/
Prefekt/motsv
Dag Lindström 018-471 1556
Stf. prefekt
Karin Hassan Jansson 018-471 1536
Föreståndare
Roland Kostic 018-471 5731
Studierektor avancerad nivå
Jonas Lindström 018-471 1559
Studierektor forskarnivå
Niklas Stenlås 018-471 1543

Anställda och övriga verksamma