13.4 Historiska institutionen

E-postadresser till Historiska institutionens

Prefekt: prefekt-hist@uu.se
Bitr prefekt: karin.jansson@hist.uu.se
Studierektor på grundnivå: studierektor-gu-hist@uu.se
Studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma-hist@uu.se
Studierektor på forskarnivå: studierektor-fo-hist@uu.se
Fakultetens utbyteskoordinator: erasmus-hist@uu.se
Kursadministration: studera-hist@uu.se
Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontaktperson: lovisa.akerlind@uu.se
Ekonomiadministration: katarina.karlsson@uu.se ylva.mellin@uu.se
Personaladministration: ida.skeppstrom@uu.se
Samverkan: samverkan-hist@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A,
Postadress
Box 628, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1526018-471 1546
Fax
018-471 1528
E-post
studera-histuu.se
Webbplats
http://www.hist.uu.se/
Prefekt/motsv
Dag Lindström 018-471 1556
Bitr. prefekt
Karin Hassan Jansson 018-471 1536
Studierektor grundnivå
Mikael Alm 018-471 1524
Studierektor avancerad nivå
Jonas Lindström 018-471 1559
Studierektor forskarnivå
Niklas Stenlås 018-471 1543
Kursadministration
Moa Sjödahl 018-471 1546
Lovisa Åkerlind 018-471 1526
Ekonomiadministration
Ylva Mellin 018-471 1560
Katalogadministration
Ylva Mellin 018-471 1560
Ida Skeppström 018-471 1540
Lovisa Åkerlind 018-471 1526
Personaladministration
Ida Skeppström 018-471 1540
Webmaster
Ylva Mellin 018-471 1560

Anställda och övriga verksamma