13.4 Historiska institutionen

E-postadresser till Historiska institutionens

Prefekt: prefekt@hist.uu.se
Stf prefekt: karin.jansson@hist.uu.se
Studierektor på grundnivå: studierektor-gu@hist.uu.se
Studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma@hist.uu.se
Studierektor på forskarnivå: studierektor-fo@hist.uu.se
Fakultetens utbyteskoordinator: erasmus@hist.uu.se
Kursadministration: studera@hist.uu.se
Personaladministration: prefekt@hist.uu.se
Samverkan: samverkan@hist.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A,
Postadress
Box 628, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1526018-471 1546
Fax
018-471 1528
E-post
studerahist.uu.se
Webbplats
http://www.hist.uu.se/
Prefekt/motsv
Henrik Ågren 018-471 1529
Stf. prefekt
Karin Hassan Jansson 018-471 1536
Studierektor grundnivå
Louise Berglund 018-471 1547
Studierektor avancerad nivå
Jonas Lindström 018-471 1559
Studierektor forskarnivå
Niklas Stenlås 018-471 1543
Kursadministration
Moa Sjödahl 018-471 1546
Lovisa Åkerlind 018-471 1526
Ekonomiadministration
Ylva Mellin 018-471 1560

Anställda och övriga verksamma