13.3 Filosofiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress
Box 627, 751 26 UPPSALA
Webbplats
http://www.filosofi.uu.se/
Prefekt/motsv
Matti Eklund 072-9999376018-471 7356
Stf. prefekt
Jens Johansson 018-471 7354
Studierektor grundnivå
Sebastian Lutz 018-471 1582
Studierektor avancerad nivå
Pauliina Remes 018-471 2291
Studierektor forskarnivå
Elisabeth Schellekens Dammann 070-4250278018-471 7350
Studievägledare
Ulrika Valdeson 018-471 7299
Kursadministration
Sonya Helgesson Ralevic
Ulrika Valdeson 018-471 7299
Ekonomiadministration
Susanne Gauffin 018-471 5084
Personaladministration
Emma Granholm Arias 018-471 2285

Anställda och övriga verksamma