13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia

Studerandeexp: tel. 018-471 2093

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 626, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2093
E-post
infoarkeologi.uu.se
Webbplats
http://www.arkeologi.uu.se/
Prefekt/motsv
Karl-Johan Lindholm 018-471 2081
Studierektor grundnivå
Erika Weiberg 018-471 6238
Studierektor avancerad nivå
Angus Graham 018-471 5710
Studierektor forskarnivå
Michael Lindblom 018-471 7553
Studievägledare
Maria Lowe Fri 018-471 2093
Kursadministration
Carina Dahlström 0498-108234
Maria Lowe Fri 018-471 2093
Ekonomiadministration
Carina Ehn 018-471 6240
Katalogadministration
Maria Bengtsson 018-471 5206
Elisabet Green 018-471 7558
Personaladministration
Maria Bengtsson 018-471 5206
Webmaster
Elisabet Green 018-471 7558

Anställda och övriga verksamma