13.8.2 Avdelningen för retorik

Ingår som en del av Litteraturvetenskapliga institutionen

Föreståndare: Mats Rosengren

Lärare och forskare förtecknas bland litteraturvetenskapliga institutionens anställda. Se även hemsidan.

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P,
Postadress
Box 632, 751 26 UPPSALA
Webbplats
https://www.littvet.uu.se/forskning/avdelningen-for-retorik/forskning/