13.8.1 Avdelningen för litteratursociologi

Ingår som en del av Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Föreståndare: Johan Svedjedal, 2942

Lärare och forskare förtecknas bland litteraturvetenskapliga institutionens anställda. Se även hemsidan.

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P,
Postadress
Box 632, 751 26 UPPSALA
Webbplats
http://www.littvet.uu.se/lsoc/