13.8 Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P,
Postadress
Box 632, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2950
E-post
infolittvet.uu.se
Webbplats
http://www.littvet.uu.se
Prefekt/motsv
Jon Viklund 018-471 2925070-4250128
Stf. prefekt
AnnaCarin Billing 018-471 1578
Studierektor grundnivå
AnnaCarin Billing 018-471 1578
Studierektor avancerad nivå
Otto Fischer 018-471 2941
Studierektor forskarnivå
Otto Fischer 018-471 2941
Kursadministration
Ingrid McGarry 018-471 2950
Ekonomiadministration
Åsa Vikström 018-471 2945
Karin Wallentin
Personaladministration
Sebastian Hanold 018-471 4261
Webmaster
Petter Hellström

Anställda och övriga verksamma