13.7.2 Kulturantropologi

Ingår som en del av Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsvägen 3 H
Postadress
Box 631, 751 26 Uppsala
Webbplats
http://www.antro.uu.se
Prefekt/motsv
Mats Utas 018-471 2287
Studierektor grundnivå
Oscar Pripp 018-471 2286
Studierektor avancerad nivå
Claudia Merli 018-471 2283
Studierektor forskarnivå
Sverker Finnström 018-471 7371
Personaladministration
Emma Granholm Arias 018-471 2285