13.6.2 Kulturvård

Ingår som en del av Konstvetenskapliga institutionen

Kontakt

Besöksadress
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Postadress
Uppsala universitet, Campus Gotland, 621 67 Visby
E-post
kulturvardkonstvet.uu.se
Webbplats
http://www.konstvet.uu.se/kulturvard/

Anställda och övriga verksamma