13 Historisk-filosofiska fakulteten

Dekan: Professor Erik Lindberg, tel. 018-471 15 23
Prodekan: Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, tel. 018-471 76 77
Prodekan: Professor Paula Henrikson, tel. 018-471 29 62

Utbildningsledare:
Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24
Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79

Controller: Lena Holm, tel. 018-471 18 25

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
histfilhistfilfak.uu.se
Webbplats
http://www.histfilfak.uu.se