22.1.1.9 Avbildande masspektrometri

Ingår som en del av Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kontakt

Besöksadress
Husargatan 3,
Postadress
Box 591, 751 24 UPPSALA
Forskningsledare
Per Andrén 018-471 7206

Anställda och övriga verksamma