22.1.1.4.1 Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi

Ingår som en del av Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 75124 Uppsala
Postadress
Box 591, 75124 Uppsala
Forskningsledare
Ulrika Simonsson 018-471 4256

Anställda och övriga verksamma