22.1.1.4 Translationell läkemedelsutveckling

Ingår som en del av Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 75124 Uppsala
Postadress
Box 591, 75124 Uppsala
Forskningsledare
Hans Lennernäs 018-471 4317

Anställda och övriga verksamma