22.1.1.5 Läkemedelsteknik

Ingår som en del av Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 75124 Uppsala
Postadress
Box 591, 75124 Uppsala
Forskningsledare
Göran Alderborn 018-471 4473

Anställda och övriga verksamma